Sản lượng của Libya tăng trên 1 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 6 và đang dao động tăng lên 1,05 triệu thùng/ngày kể từ đó.
Sản lượng tại công ty Waha Oil – công ty điều hành một số mỏ dầu tại Libya và sản lượng của nó dao động bởi những vấn đề điện và rò rỉ đường ống – đã tăng lên 100.000 thùng/ngày từ mức khoảng 85.000 thùng/ngày trong tuần trước sau khi một trạm phát điện trở lại hoạt động.
Nguồn: VITIC/Reuters