Do đó, thật bất ngờ khi sản lượng kết thúc năm 2020 có thể thực sự giảm từ 11,9 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2018 xuống từ 11,3 tới 11,5 triệu thùng/ngày. Số liệu thấp hơn này đại diện mức sản lượng được dự kiến dựa vào hoạt động tài chính của các công ty độc lập đằng sau sản lượng đá phiến tăng vọt.
Sự sụt giảm sẽ xảy ra chủ yếu tại các khu vực sản xuất tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm qua: Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Julesburg, và lưu vực Permian. Việc giảm sản lượng sẽ xảy ra do các công ty hoạt động tại đó bị buộc hạn chế tiền tệ để cắt giảm việc khoan dầu. Việc giảm nợ và phát hành trái phiếu gần đây của các công ty này đảm bảo giảm sản lượng.
Các công ty fracker này sẽ vay hoặc bán vốn chủ sở hữu một năm và sau đó khoan trong 16 đến 24 tháng. Sản xuất sẽ tăng hai năm và sau đó, như nhiều nhà chức trách đã lưu ý, giảm xuống nhanh chóng. Các công ty này cũng sẽ tham gia phòng hộ ngay khi quy mô của những khám phá được phác họa.
Dữ liệu về việc phát hành nợ và vốn chủ sở hữu của các công ty đá phiến và vị trí của họ trong thị trường tương lai, do đó cung cấp một chỉ số về sản xuất trong tương lai của họ. Số liệu hiện nay chỉ ra một sự sụt giảm lớn trong sản lượng.
Một bài báo trên Wall Street Journal ngày 24/2/2019 của Bradley Olson và Rebecca Elliott sẽ cảnh báo mọi người về sự chậm lại sắp xảy ra. Một biểu đồ quan trọng được trình bày ở đó cho thấy nợ và vốn chủ sở hữu do các nhà sản xuất đá phiến của Mỹ phát hành đã giảm xuống còn 22 tỷ USD trong năm 2018, ít hơn một nửa số tiền huy động trong năm 2016 và một phần ba số tiền huy động trong năm 2012.
Khi so sánh tổng số nợ và trái phiếu phát hành với sản lượng trên đất liền của 48 tiểu bang sau hai năm, người ta sẽ thấy mối quan hệ chặt chẽ. Sản lượng khai thác trên đất liền của 48 tiểu bang tăng từ 3 triệu thùng/ngày lên 8,5 triệu thùng/ngày trong năm 2018. Tuy nhiên, việc giảm phát hành trái phiếu và nhu cầu vay cho thấy sản lượng này có thể giảm một phần ba xuống 6 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm 2020 nếu mối quan hệ này giữ vững.
Nguồn: VITIC/Oilprice