Sản lượng tháng 3/2019 giảm khoảng 112.000 thùng/ngày so với mức tháng 10/2018, mức cơ sở của thỏa thuận toàn cầu. Theo thỏa thuận này, Nga đã cam kết cắt giảm sản lượng dầu 228.000 thùng/ngày so với mức đó. Dưới dạng tấn, sản lượng dầu của Nga đạt 47,78 triệu tấn. Reuters sử dụng hệ số 7,33 thùng/tấn.
Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết rằng sản lượng dầu của quốc gia này trong tháng 4/2019 sẽ phù hợp với thỏa thuận toàn cầu giữa OPEC và các quốc gia ngoài OPEC.
Vào cuối tháng 3/2019, Nga đã cắt giảm sản lượng 225.000 thùng/ngày so với mức trung bình trong tháng 10/2018.
Số liệu chỉ ra nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, Rosneft cắt giảm sản lượng khoảng 0,45% trong tháng 3/2019 so với tháng trước đó. Các nhà sản xuất khác đã giảm sản lượng 0,63% trong tháng 3/2019.
Tổ chức OPEC và các nhà sản xuất dầu toàn cầu lớn khác dẫn đầu là Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 1,2 triệu thùng/ngày bắt đầu tư ngày 1/1/2019 trong 6 tháng.
Sản lượng dầu của OPEC giảm xuống mức thấp nhất 4 năm trong tháng 3/2019, theo khảo sát của Reuters, do nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia cắt giảm quá mức phân bổ trong thỏa thuận nguồn cung, trong khi sản lượng của Venezuela giảm tiếp do các lệnh trừng phạt và tình trạng mất điện.
Sản lượng giảm mạnh nhất trong nguồn cung là Saudi Arabia, nhà sản xuất lớn nhất OPEC, đã bơm ít hơn 220.000 thùng/ngày so với mức tháng 2/2019.
Các nguồn tin cho biết Saudi Arabia có một thời gian khó khăn để thuyết phục Nga kéo dài hiệp ước nguồn cung và Moscow có thể chỉ đồng ý kéo dài 3 tháng.
Nguồn: VITIC/Reuters