Sự thay đổi lớn nhất dự báo tại lưu vực Permian, thuộc Texas và New Mexico, nơi sản lượng dự kiến tăng 42.000 thùng/ngày lên đỉnh cao mới khoảng 4,14 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2019.
Khu vực Bakken thuộc Bắc Dakota, sản lượng đá phiến tại đó ước tăng khoảng 11.000 thùng/ngày lên khoảng 1,39 triệu thùng/ngày, giảm từ kỷ lục 1,41 triệu thùng/ngày đạt trong tháng 1/2019. Tại khu vực Eagle Ford, sản lượng dự kiến tăng hơn 7.000 thùng/ngày lên 1,43 triệu thùng/ngày, sẽ là mức sản lượng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2016.
Tăng trưởng sản lượng tại Permian và các khu vực đá phiến chính khác chậm lại do giá dầu giảm trong quý 4/2018 và nhiều công ty dầu đá phiến cắt giảm chi tiêu đối mặt với áp lực của nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận thay vì tăng sản lượng.
Giá đã phục hồi trong năm nay, nhưng các nhà khoan dầu vẫn thận trọng. Một số nhà sản xuất đá phiến quay trở lại cắt giảm lực lượng lao động khi các nhà đầu tư yêu cầu lợi nhuận.
Tuy nhiên, các công ty dầu lớn đang tăng cường sự hiện diện của họ, đặc biệt tại Permian, mỏ dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ.
Số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm cho sản lượng tương lai, vẫn cao hơn so với một năm trước.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.388 giếng và hoàn thành 1.392 giếng, nhiều nhất kể từ tháng 1/2015, tại lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 3/2019, để lại tổng số giếng khoan chưa được hoàn thành giảm 4 giếng xuống 8.500 giếng. Đây là lần sụt giảm đầu tiên của số giếng khoan chưa hoàn thành kể từ tháng 3/2018.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ dự báo tăng lên kỷ lục 79,8 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd trong tháng 5/2019, tăng 0,9 bcfd so với dự báo trong tháng 4/2019 và đánh dấu tháng tăng thứ 16 liên tiếp. Sản lượng khí tự nhiên trong tháng 5/2018 là 67,4 bcfd.
EIA dự báo sản lượng khí sẽ tăng tại tất cả lưu vực đá phiến lớn trong tháng 5/2019, ngoại trừ Anadarko ở Oklahoma và Texas.
Sản lượng tại khu vực Appalachia thuộc Pennsylvania, Ohio và Tây Virginia, khu vực khí đá phiến lớn nhất của quốc gia, có thể tăng gần 0,4 bcfd lên kỷ lục 32,2 bcfd trong tháng 5/2019. Sản lượng tại Appalachia là 27,1 bcfd trong tháng 5/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters