Tổng sản lượng được dự kiến giảm xuống 4,55 triệu thùng/ngày theo báo cáo hoạt động khoan dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA.
Các công ty dầu đá phiến Mỹ đã giảm quy mô sản xuất kể từ khi giá dầu thô Mỹ giảm từ mức trên 100 USD/thùng trong năm 2014. Hiện nay giá dầu WTI giao dịch quanh 45 Usd/thùng.
Sản lượng của Bakken từ Bắc Dakota được dự kiến giảm 32.000 thùng/ngày, giảm tháng thứ 3 liên tiếp, trong khi sản lượng từ Eagle Ford tại Texas được dự kiến giảm 48.000 thùng/ngày, sụt giảm hàng tháng ít nhất kể từ tháng 3.
Sản lượng từ lưu vực Permian, tây Texas được dự kiến giảm 6.000 thùng/ngày, tháng sụt giảm ít nhất kể từ tháng 4.
Sản lượng dầu giếng mỡi mỗi giàn khoan được dự báo tăng 17 thùng/ngày lên 858 thùng/ngày đối với Bakken, tăng 12 thùng/ngày thành 515 thùng/ngày tại Permian và tăng 24 thùng/ngày thành 1.076 thùng/ngày tại Eagle Ford.
Trong khi đó tổng sản lượng khí đốt tự nhiên được dự báo sụt giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 8 xuống 45,7 tỷ m3 mỗi ngày (bcfd), mức thấp nhất kể từ tháng 7/2015.
Sự sụt giảm theo khu vực lớn nhất được dự kiến tại Eagle Ford, giảm 0,2 bcfd so với tháng 7 xuống 5,8 bcfd trong tháng 8, mức sản lượng thấp nhất tại lưu vực này kể từ tháng 2/2014.
Sản lượng tháng 8 tại vỉa Marcellus, giếng khí đốt đá phiến lớn nhất của Mỹ, được dự kiến giảm chưa tới 0,1 bcfd so với tháng 7 xuống 18 bcfd. Đó sẽ là tháng thứ sáu sụt giảm liên tiếp, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12.
Tại vỉa Marcellus, ở Pennsylvania và Tây Virginia, sản lượng ban đầu trong tháng đầu tiên của một giếng mới được dự kiến tăng lên mức cao kỷ lục 11,3 triệu feet khối mỗi ngày trong tháng 8, so với 9,5 triệu feet khối mỗi ngày trong tháng 8/2015.
Nếu đúng, đó sẽ là tháng tăng thứ 16 liên tiếp trong sản lượng của một giếng mới tại Marcellus. Tuy nhiên mức tăng trưởng đó theo xu hướng sụt giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 8.
Nguồn: VITIC/Reuters