Tổng sản lượng dầu đá phiến được dự đoán tăng 109.000 thùng/ngày thành 4,96 triệu thùng/ngày, theo báo cáo năng suất khoan dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA.
Sản lượng dầu mỏ tại lưu vực Permian, Texas và New Mexico, mỏ dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ, có thể tăng 79.000 thùng/ngày lên 2,29 triệu thùng/ngày, mức cao nhất ghi nhận từ năm 2007.
Tại khu vực Eagle Ford, Texas, sản lượng được dự kiến tăng gần 28.000 thùng/ngày lên 1,14 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11.
Tuy nhiên sản lượng tại Bakken có thể giảm 10.000 thùng/ngày xuống 964.000 thùng/ngày, sự sụt giảm hàng tháng khắp tất cả 7 khu vực sử dụng trong báo cáo này. Đó sẽ là tháng sụt giảm thứ 3 liên tiếp tại lưu vực Bắc Dakota.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự đoán tăng lên mức cao kỷ lục 49,6 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd trong tháng 4. Số liệu đó sẽ tăng gần 0,6 bcfd so với tháng 3 và sẽ là tháng tăng thứ 4 liên tiếp.
EIA dự đoán sản lượng khí đốt sẽ tăng tại tất cả cơ sở dầu đá phiến lớn trong tháng 4, gồm Eagle Ford, nơi sản lượng đã sụt giảm kể từ tháng 1/2016.
Trong khi sản lượng tại Marcellus ở Pennsylvania và tây Virginia có thể tăng gần 0,2 bcfd lên mức kỷ lục gần 19,2 bcfd trong tháng 4, tăng 6 tháng liên tiếp.
EIA cũng cho biết các nhà sản xuất đã khoan 807 giếng và hoàn thành 716 giến tại các cơ sở dầu đá phiến lớn nhất trong tháng 2, tổng số giếng khoan chưa hoàn thành tăng 91 giếng lên 5.443 giếng, cao nhất kể từ tháng 4/2016.
Nguồn: VITIC/Reuters