Chủ tịch Mustafa Sanalla cho biết trong một tuyên bố NOC đang làm việc theo kế hoạch tăng sản lượng hơn nữa. Ông đã thiết lập một mục tiêu sản lượng tăng lên 1,1 triệu thùng/ngày vào tháng 8/2017.
NOC không phân tích sự gia tăng sản lượng mới nhất, nhưng chủ yếu do mở cửa lại mỏ Sharara ở phía tây trong tuần trước.
Sharara đang sản xuất hơn 200.000 thùng/ngày trước khi hoạt động tại mỏ này phải ngừng bởi việc phong tỏa đường ống dẫn hai lần trong hai tháng qua, gây ra sản lượng của quốc gia giảm xuống dưới 500.000 thùng/ngày.
NOC cho biết việc dỡ bỏ phong tỏa tại Sharara cũng sẽ cho phép sản lượng phục hồi tại mỏ El Feel gần đó, nơi có thể bơm 80.000 thùng/ngày.
Tin tức về việc khởi động lại các giếng này góp phần giảm giá dầu toàn cầu. Libya cùng với Nigeria được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng gần đây của OPEC.
Sản lượng của Libya vẫn thấp hơn nhiều 1,6 triệu thùng/ngày, mức nước Bắc Phi này đã sản xuất trước cuộc nổi dậy năm 2011, nhưng sự gia tăng sản lượng vẫn dễ bị tổn thương bởi bất ổn chính trị và xung đột vũ trang.
Sản lượng liên tục bị gián đoạn trong những năm gần đây bởi việc dừng và phong tỏa cảng bất thường liên quan tới yêu cầu trả lương và tiền mặt cho sự phát triển địa phương. Việc đóng cửa kể từ năm 2013 đã tước đoạt của Libya hơn 130 tỷ USD thu nhập.
Một số cơ sở dầu mỏ đã bị thiệt hại tồi tệ bởi cuộc chiến trước đó và NOC cũng đối mặt với những thách thức tài chính và kỹ thuật trong việc trở lại hoạt động đầy đủ công suất của mình.
Nguồn: VITIC/Reuters