Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia NOC đã đặt mục tiêu đạt 1 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 7. Sản lượng được hỗ trợ bởi một thỏa thuận tạm thời với công ty Wintershall của Đức để khôi phục lại sản lượng trong bối cảnh tranh chấp hợp đồng.
Ngày 29/6, một nguồn tin tương tự cho biết sản lượng được dao động từ 950.000 thùng/ngày tới gần 1 triệu thùng/ngày do những vấn đề kỹ thuật và phát điện, và đã dự kiến sản lượng ổn định ở mức cao của phạm vi này rất sớm.
Lĩnh vực dầu mỏ của Libya đã bị tổn hại bởi bất ổn kể từ khi lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011.
Một cuộc đấu tranh quyền lực liên quan tới các phe phái bộ lạc, quân sự và các phe phái chính trị, kể từ đó đã ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng dầu mỏ thông qua các cuộc phong tỏa cảng và đóng cửa đường ống.
Libya cùng với Nigeria được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày giữa OPEC và một số nhà sản xuất bên ngoài OPEC.
Nguồn: VITIC/Reuters