Sản lượng dầu mỏ của Mỹ tăng hơn 450.000 thùng/ngày trong 5 tháng tính tới tháng 2, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA.
Tổng sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng từ mức thấp 8,567 triệu thùng/ngày trong tháng 9 lên 9,031 triệu thùng/ngày trong tháng 2.
Sản lượng tiếp tục tăng trong tháng 3 và tháng 4, và hiện nay trên 9,2 triệu thùng/ngày theo ước tính hàng tuần do EIA công bố.
Ước tính hàng tuần được xem như ít tin cậy hơn số liệu hàng tháng, nhưng hai loại này có xu hướng gần nhau, vì thế không có lý do nghi ngờ tăng trưởng sản lượng sẽ tiếp tục.
Sản lượng dầu thô của Mỹ đang tăng với tốc độ hơn 1 triệu thùng/ngày mỗi năm so với sự bùng nổ năm 2012 - 2014. Sự phục hồi nhanh chóng trong sản lượng của Mỹ là một trong những yếu tố gây ra sự tái cân bằng thị trường chậm hơn dự kiến của OPEC.
Hầu hết sản lượng tăng cho đến nay đến từ các nhà sản xuất dầu phi đá phiến tại Vịnh Mexico và Alaska. Nhưng việc tăng mạnh số lượng giàn khoan trên đất liền sẽ đảm bảo sản lượng dầu đá phiến tăng đáng kể từ nay đến cuối năm.
Sản lượng tại Vịnh Mexico tăng 228.000 thùng/ngày trong 5 tháng tính thới tháng 2/2017, trong khi sản lượng trên đất liền tại 48 tiểu bang tăng 175.000 thùng/ngày và sản lượng tại Alaska tăng 61.000 thùng/ngày.
Sản lượng của Mỹ sẽ tiếp tục tăng ít nhất trong vài tháng tới do tác động chậm trễ của của việc gia tăng số giàn khoan trên đất liền trước đó.
Từ một mức thấp trong tháng 5/2016, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng 380 giàn hay khoảng 120%.
Các công ty thăm dò và sản xuất vẫn đang bổ sung giàn khoan ở tốc độ trung bình gần 10 giàn mỗi tuần, theo công ty dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes.
Số lượng giàn khoan thường tác động tới sản lượng với một độ trễ khoảng 6 tháng vì thế tác động đầy đủ của việc tăng số giàn khoan vẫn chưa được phản ánh trong thống kê sản lượng.
Sản lượng dầu thô trong đầu năm nay đã tăng nhanh hơn dự đoán của bất kỳ cơ quan thống kê nào.
EIA đã nâng dự báo sản lượng cuối năm từ 9,22 triệu thùng/ngày hồi tháng 1 lên 9,64 triệu thùng/ngày trong tháng 4.
Vào cuối năm nay, sản lượng được dự báo phục hồi hoàn toàn và vượt qua mức đỉnh trước đó thiết lập hồi tháng 4/2015.
Các dự báo sản lượng có thể được điều chỉnh thậm chí cao hơn dựa vào tốc độ tăng sản lượng trong 4 tháng đầu năm nay. Một số lý do sản lượng tăng là do sản lượng ngoài khơi, nhưng sản lượng dầu đá phiến trên đất liền được dự báo vượt mức đỉnh trước đó trước khi kết thúc năm 2018.
Nguồn: VITIC/Reuters