Sản lượng tại Biển Bắc, quê hương của dầu thô Brent chuẩn toàn cầu, đã đạt đỉnh cao 2,6 triệu thùng/ngày trong năm 1999 và giảm ổn định cho đến năm 2014, khi sản lượng xuống khoảng 800.000 thùng/ngày. Trong 4 năm qua, sản lượng ổn định hay thậm chí phục hồi.
Sản lượng ngừng sụt giảm bắt nguồn từ việc khởi động một vài mỏ mới như Quad 204 của BP ở phía tây của đảo ShetLand và mỏ Kraken của Enquest. Sự phục hồi này cũng do sản lượng cải thiện từ các mỏ hiện nay khi các nhà khai thác đã làm chậm sự sụt giảm tự nhiên.
Tốc độ sụt giảm đã cải thiện từ khoảng 18% trong năm 2012 xuống 8% trong năm 2016 và 5% trong năm 2017. Sản lượng từ các mỏ sụt giảm tự nhiên khi chúng khai thác lâu và nguồn tài nguyên của chúng bị rút dần.
Sản lượng từ Biển Bắc của Anh, được coi như mỏ dầu nước sâu đầu tiên của thế giới, được dự kiến tăng 4%, hay khoảng 40.000 thùng/ngày, trong năm 2018 trước khi sụt giảm từ năm 2019 tới 2021.
Việc khoan tiếp tục tăng mạnh sau khi tốc độ khoan giảm trong năm 2014 bởi giá dầu lao dốc. Trong năm 2016 có 54 giếng khoan được hoàn thành, hơn gấp đôi số lượng trong năm 2012.
Cùng thời điểm này, hiệu quả sản xuất của các giếng và mỏ dầu tăng lên 73% trong năm 2016 từ 60% trong năm 2012, chiếm sự gia tăng 200.000 thùng trong giai đoạn này.
Sự sụt giảm sản lượng có một tác động sâu tới các nhà sản xuất Biển Bắc.
Sự nhanh nhẹn của các công ty tư nhân như Siccar Point, Neptune và Chrysaor chuyên kéo dài tuổi của các mỏ dần dần thay thế cho các nhà sản xuất lớn như Royal Dutch Shell và BP, vốn là những công ty đầu tiên phát triển ở khu vực này nhưng hiện nay thấy ít cơ hội ở đó.
Nguồn: VITIC/Reuters