Sản lượng dầu mỏ tăng lên 10,057 triệu thùng/ngày trong tháng 11, điều chỉnh so với ước tính trước đó. Sản lượng tháng 12 giảm 108.000 thùng/ngày xuống 9,949 triệu thùng/ngày.
Số liệu sản lượng tháng 11 vượt 10,044 triệu thùng đã sản xuất trong tháng 11/1970. Sản lượng đã tăng vọt trong vài năm qua do sự bùng nổ dầu đá phiến đẩy sản lượng của Mỹ vượt Saudi Arabia. Hiện nay chỉ Nga có sản lượng hàng ngày lớn hơn mức này.
Có thể kỷ lục mới sẽ không kéo dài. Theo các dự báo của chính phủ Mỹ sản lượng sẽ đạt 11 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.
Phillip Streible, chuyên gia chiến lược thị trường tại RJO Futures, Chicago cho biết “chúng tôi có thêm nhiều dầu sản xuất và chúng tôi sẽ vượt ngưỡng 11 triệu thùng/ngày sớm hơn dự kiến”.
Sự gia tăng này chủ yếu so sản lượng tăng từ khu vực đá phiến ở Texas và Bắc Dakota. Sản lượng ở đó tăng mạnh vào đầu thập kỷ này do công nghệ mới cho phép các nhà khoan dầu trích xuất lượng lớn dầu thô từ các mỏ dầu. Sự gia tăng sản lượng dầu thô đã cắt giảm nhập khẩu dầu thô của Mỹ 20% trong một thập kỷ và tăng cường xuất khẩu năng lượng.
Sản lượng của Mỹ ngày càng tăng đã hạn chế giá trong năm nay mặc dù OPEC và Nga đã giảm sản lượng.
Trong tháng 12, sản lượng giảm sau khi tăng 3 tháng liên tiếp. Sự sụt giảm này do sản lượng ngoài khơi Vịnh Mexico giảm 131.000 thùng/ngày trong tháng này. Bốn giàn khoan ở Vịnh Mexico bị đóng cửa trong tháng này sau một vụ cháy.
EIA cho biết tổng nhu cầu dầu thô và sản phẩm trong tháng 12 là 20,089 triệu thùng/ngày, tăng 0,5% so với 19,98 triệu thùng một năm trước và giảm khoảng 1% so với tháng trước.
Số liệu của EIA cho thấy trong năm 2017 người Mỹ đã tiêu thụ xăng ít hơn 0,01% so với năm trước đó, đánh dấu năm đầu tiên sụt giảm so với năm trước đó kể từ năm 2012.
Nhu cầu xăng của Mỹ là 9,32 triệu thùng trong năm 2017. Nhu cầu xăng đạt mức kỷ lục 9,326 triệu thùng/ngày trong năm 2016.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tại 48 tiểu bang tăng lên mức cao kỷ lục 87,1 tỷ feet khối/ngày trong tháng 12 từ kỷ lục 86,4 tỷ feet khối trong tháng 11.
Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sản lượng tại Pennsylvania tăng 3,1% lên kỷ lục 16,2 tỷ feet khối mỗi ngày và tại Louisiana tăng 3,7% lên 7 tỷ feet khối mỗi ngày. Sản lượng tại Texas, khu vực sản xuất khí đốt lớn nhất ở Mỹ giảm 0,2% xuống 22,7 tỷ feet khối.
Nguồn: VITIC/Reuters