Sản lượng giảm 56.000 thùng/ngày từ mức kỷ lục 11,91 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2019. Trong khi sản lượng tăng tại Texas và Bắc Dakota, các bang sản xuất dầu lớn nhất trên đất liền, sự gia tăng ngày bù cho sản lượng sụt giảm tại Vịnh Mexico, Mỹ.
Sản lượng tại các mỏ trên đất liền ở Texas tăng 35.000 thùng/ngày trong tháng này và tại Bắc Dakota tăng 18.000 thùng/ngày, trong khi sản lượng tại Vịnh Mexico giảm 125.000 thùng/ngày.
Sự gia tăng sản lượng trên đất liền sử dụng công nghệ như thủy lực bẻ gãy được gọi là “fracking”, năm ngoái đã đẩy Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên tại 48 tiểu bang tăng tháng 11 liên tiếp lên mức cao kỷ lục 98 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 12/2018, tăng so với kỷ lục trước đó 97,9 bcfd trong tháng 11/2018. Tuy nhiên đó là tháng sản lượng khí tăng ít nhất kể từ tháng 1/2018, khi sản lượng tại 48 tiểu bang giảm 1,6 bcfd.
Tại Texas, khu vực sản xuất khí lớn nhất của quốc gia này, sản lượng tăng lên kỷ lục 25,7 bcfd trong tháng 12/2018, tăng 1,3% so với mức cao kỷ lục trước đó trong tháng 11/2018. Tại Pennsylvania, bang sản xuất khí lớn thứ hai, sản lượng giảm xuống 18,17 bcfd trong tháng 12/2018, giảm 0,2% so với mức cao kỷ lục 18,21 bcfd trong tháng 11/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters