Sản lượng trong tháng 5 tăng 59.000 thùng/ngày lên 9,17 triệu thùng/ngày so với 9,11 triệu thùng/ngày trong tháng 4. Số liệu này phản ánh việc điều chỉnh tăng 27.000 thùng/ngày trong sản lượng tháng 4. Sản lượng tại Texas tăng 78.000 thùng/ngày trong khi sản lượng tại Bắc Dakota giảm 12.000 thùng/ngày so với tháng trước.
Sản lượng và nhu cầu dầu thô của Mỹ được thị trường theo dõi chặt chẽ, do một số nhà phân tích dự kiến rằng sản lượng ngày càng tăng từ dầu đá phiến Mỹ có thể lấn át việc cắt giảm sản lượng của OPEC nhằm mục đích giảm dư cung toàn cầu.
EIA cho biết nhu cầu của Mỹ đối với sản phẩm chưng cất trong tháng 5 tăng 6% so với một năm trước, hay 224.000 thùng/ngày lên 3,969 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu xăng tăng 1,6% hay 154.000 thùng/ngày lên 9,59 triệu thùng. Tổng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ tăng 4,3% trong tháng này lên 20,21 triệu thùng/ngày.
Tổng sản lượng của Mỹ phù hợp với dự báo của EIA với sản lượng dầu thô đạt 9,18 triệu thùng/ngày trong quý 2/2017.
Nguồn: VITIC/Reuters