Sản lượng dầu thô tháng trước là 16,72 triệu tấn trong tháng 7, theo số liệu từ Cục thống kê quốc gia. Dựa theo số liệu hàng ngày, sản lượng trong tháng 7 là khoảng 3,94 triệu tấn mỗi ngày, giảm từ 4,03 triệu thấn mỗi ngày trong tháng 6 và tháng sụt giảm thứ 5 liên tiếp tính theo sản lượng hàng ngày.
Trong 7 tháng đầu năm 2016, sản lượng giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước xuống 118,35 triệu tấn hay khoảng 4,06 triệu thùng mỗi ngày.
Các nhà sản xuất thống trị trong nước PetroChian và Sinopec cả hai dự kiến sản lượng sụt giảm trong năm nay do nhiều giếng của họ bắt đầu hoạt động thua lỗ, đặc biệt trong quý dầu khi giá dầu giảm dưới 40 USD/thùng.
Sinopec cho biết sản lượng trong nước của họ nửa đầu năm 2016 giảm 12,95% xuống 128,38 triệu thùng hay khoảng 705.000 thùng mỗi ngày.
Ngoài ra Trung Quốc cũng đang vật lộn với các giếng dầu cũ mà ngày càng cạn kiệt dầu mỏ và khí đốt.
Đại Khánh, giếng dầu lớn nhất của Trung Quốc sản xuất dầu lần đầu tiên vào năm 1960, sẽ sụt giảm ở mức độ 7,2% trong năm nay, tốc độ lớn nhất trong 10 năm qua, theo công ty tư vấn Energy Aspects.
Sản lượng khí đốt tự nhiên tháng trước giảm 3,3% so với cùng tháng năm trước xuống 10,3 tỷ m3, trong 7 tháng đầu năm nay sản lượng tăng 3,1% lên 79,4 tỷ m3.
Nguyên liệu vào tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng 2,5% trong tháng 7 so với tháng 7/2015 lên 45,32 triệu tấn hay 10,67 triệu thùng/ngày. Số liệu này giảm từ mức hoạt động 10,97 triệu thùng/ngày trong tháng 6.
Lượng dầu thô hoạt động trong 7 tháng đầu năm tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 10,69 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters