Sản lượng từ đầu năm tới nay là 62,25 triệu tấn, giảm 2,1% so với một năm trước. Sản lượng dầu thô quốc gia tăng 11,5% trong tháng 4 so với mức một năm trước lên 49,58 triệu tấn, từ đầu năm tới nay đạt tổng cộng 199,12 triệu tấn, tăng 9,1% so với một năm trước.
Sản lượng khí tự nhiên tăng 6,3% trong tháng 4 so với tháng 4/2017 lên 12,9 tỷ mét khối (bcm). Sản lượng từ đầu năm tới nay đạt 52,6 bcm, tăng 4%.
Nguồn: VITIC/Reuters