Sản lượng dầu thô trung bình trong tháng 7 là 1,99 triệu thùng/ngày. Mức trung bình hàng tháng là sản lượng dầu thô thấp nhất của Pemex kể từ khi cơn bão Roxanne làm gián đoạn hoạt động trong tháng 10/1995, đẩy sản lượng giảm một tháng xuống 1,9 triệu thùng/ngày.
Pemex đã trải qua chuỗi sụt giảm sản lượng kéo dài 13 năm. Việc tìm cách đảo ngược xu hướng này, một dấu mốc dầu mỏ bắt đầu trong năm 2014 đã kết thúc sự sự độc quyền của công ty này trong khi cho phép các nhà sản xuất tư nhân hoạt động các giếng của họ lần đầu tiên trong hàng thập kỷ.
Việc bảo dưỡng theo kế hoạch tại vịnh Campeche, nơi có các mỏ dầu năng suất nhất của Pemex, đã góp phần làm giảm 90.000 thùng/ngày trong tổng sản lượng.
Từ đầu năm tới nay sản lượng dầu thô trung bình đứng ở mức 2,10 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters