Sản lượng tháng 9 đạt trung bình 1,73 triệu thùng/ngày, giảm từ 1,93 triệu thùng/ngày trong tháng 8.
Sản lượng khí tự nhiên của công ty Pemex cũng giảm trong tháng 9. Công ty này đạt trung bình 4,302 tỷ feet khối mỗi ngày, giảm hơn 23% so với tháng 9/2016.
Xuất khẩu dầu thô tiếp tục xu hướng sụt giảm trong tháng 9, giảm gần 19% xuống 1,159 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu thô của Pemex đã giảm ổn định kể từ mức đỉnh 3,4 triệu thùng/ngày trong năm 2004.
Để tìm cách đảo ngược sự sụt giảm sản lượng, việc mở cửa lĩnh vực dầu mỏ vào năm 2014 đã kết thúc việc độc quyền kéo dài hàng thập kỷ của công ty này và cho phép các nhà sản xuất tư nhân hoạt động ở các mỏ của họ lần đầu tiên.
Trong 9 tháng đầu năm nay sản lượng dầu thô đạt trung bình 1,97 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters