Thông tin mới nhất, lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico dự kiến bổ sung 63.000 thùng/ngày lên 4,547 triệu thùng/ngày, tăng tháng thứ 10 liên tiếp. Sản lượng giảm được dự báo tại Eagle Ford và lưu vực Anadarko.
Mặc dù số lượng giàn đang khoan giếng mới tại Permian và Bakken đã sụt giảm kể từ đầu năm nay, sản lượng tại cả hai lưu vực này tăng do năng suất của những giàn khoan này đạt kỷ lục.
Sản lượng dầu của các giếng mới mỗi giàn khoan tăng tại hầu hết các khu vực kể từ đầu năm nay.
Ngoài ra, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ dự báo tăng lên kỷ lục 84,0 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 11/2019.
Sản lượng tại khu vực Appalachia, khu vực khí đá phiến lớn nhất của Mỹ, có thể tăng khoảng 0,1 bcfd lên kỷ lục 33,3 bcfd.
EIA cho biết các nhà sản xuất khoan 1.184 giếng, ít nhất kể từ tháng 2/2018, và đã hoàn thành 1.390 giếng, tại khu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 9/2019, để tổng số giếng khoan chưa hoàn thành (DUC) giảm 206 giếng xuống 7.740 giếng, thấp nhất kể từ tháng 11/2018.
Đây là sự sụt giảm DUC hàng tháng lớn kỷ lục, theo số liệu của EIA ghi nhận từ tháng 12/2013.
Nguồn: VITIC/Reuters