Trong một tuyên bối chủ tịch Carbio ông Luis Zubizarreta giải thích do sự tăng vọt của các chính sách chính phủ thúc đẩy việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực giao thông công cộng và phát điện.

Argentia đã sản xuất 9% trong tổng sản lượng nhiên liệu sinh học 30 triệu tấn của thế giới. Trong tháng 9, môt tòa án của Liên minh châu Âu đã bỏ thuế chống bán phá giá với nhiên liệu diesel sinh học từ Argentina, và Carbio cho biết trong báo cáo họ dự kiến xuất khẩu sang EU khởi động trong những tháng tới.

Nguồn: VITIC/Reuters