Một nguồn tin dấu tên cho biết dầu thô từ giếng này tới kho cảng Zawiya vào tối 2/4. Công ty Dầu mỏ Quốc gia NOC đã tuyên bố bất khả kháng về xuất khẩu dầu thô Sharara vào 28/3, một ngày sau khi đóng cửa giếng này.
Chủ tịch công ty Dầu mỏ Quốc gia NOC, Mustafa Sanalla có thể thuyết phục tổ chức chặn đường ống từ giếng dầu tới cảng Zawiya về tầm quan trọng của việc khôi phục dòng chảy không điều kiện.
Giếng dầu này đang sản xuất khoảng 220.000 thùng/ngày trước khi bị đóng cửa.
Nguồn: VITIC/Reuters