Theo số liệu từ Viện Dầu mỏ và khí đốt Argentina IAPG, sản lượng khí đốt trung bình trong năm 2016 là 123 triệu m3/ngày.
Ông Aranguren cho biết “sản lượng đang giảm do một loạt lộn xộn từ quá khứ và thực tế là giá quốc tế cũng giảm”. Ông bổ sung rằng “điều quan trọng nhất để phục hồi là khí tự nhiên, vì chúng tôi là nhà nhập khẩu ròng khí tự nhiên. Chúng tôi nhập khẩu 25% những gì chúng tôi sử dụng”. “Nó sẽ phục hồi một chút một. Tôi không nghi ngờ. Sự biến đổi đã xảy ra và chúng tôi đang gia tăng”.
Aranguren cho biết rằng trong 4 năm ông dự kiến nước này sẽ giảm nhập khẩu khí đốt một nửa, nhờ sự phát triển rộng lớn của Argentina, nhưng hầu như mỏ dầu và khí đốt đá phiến Vaca Muerta tại Patagonia chưa được khai thác.
Nguồn: VITIC/Reuters