Công nghiệp than của Indonesia hưởng lợi từ giá tăng trong năm nay sau khi suy giảm trong năm 2015 và 2016 đẩy nhiều nhà sản xuất nhỏ rời khỏi lĩnh vực này, mặc dù giá gần đây giảm có thể báo hiệu những khó khăn phía trước.
Chủ tịch Hiệp hội Khai thác Than Indonesia, ông Pandu Sjahrir cho biết bên lề của hội nghị tại Bali liên quan tới sản lượng năm 2017 và 2018 “đối với sản lượng, tôi sẽ nói từ ổn định tới tăng 5%”.
Hồi tháng 10/2016, Sjahrir cho biết sản lượng than của Indonesia có thể đạt 460 triệu tấn trong năm 2017, tăng từ 440 triệu tấn năm ngoái do giá đang cải thiện.
Tuy nhiên, sản lượng từ Indonesia dường như bị hạn chế do nhiều nhà sản xuất lớn nhất của nước này chuyển vốn sang các dự án điện hơn là mở rộng. Ông cho biết “tôi không thấy sản lượng than tăng trưởng nhiều trong 3 tới 4 năm tới”.
Nguồn: VITIC/Reuters