Trong năm 2017, sản lượng than thô đứng ở mức 3,52 tỷ tấn, tăng 3,3% so với năm trước. Số liệu này đánh dấu tăng trưởng tích cực lần đầu tiên kể từ năm 2014, sau khi số liệu năm 2016 thấp nhất 6 năm.
Sản lượng dầu thô của Trung Quốc giảm 4,1% trong năm 2017 so với năm trước xuống 191,5 triệu tấn. Sự sụt giảm này giảm 2,8 điểm phần trăm so với mức sụt giảm trong năm 2016.
Ngược lại, sản lượng khí đốt tự nhiên tăng 8,2% so với năm trước đạt 148 tỷ m3, cao hơn tăng trưởng của năm ngoái 6,5%. Sự gia tăng này bởi nhu cầu khí đốt trong nước, sau khi tiêu thụ than giảm và dự án chuyển đổi than thành khí đốt được tiến hành.
Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng trên 400 triệu tấn trong năm 2017, trong khi nhập khẩu khí tự nhiên tăng 26,9% so với năm trước lên 94,6 tỷ m3.
Nguồn: VITIC/Reuters