Trung Quốc đã sản xuất 296,99 triệu tấn than trong tháng 5, tăng 3,5% so với cùng tháng một năm trước, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia. Trong 5 tháng đầu năm 2018, sản lượng than đạt 1,4 tỷ tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Đợt nóng khắp niềm nam Trung Quốc và tăng trưởng tiêu thụ điện mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp khiến sản lượng trong nhà máy điện chạy bằng than tăng 10% trong tháng 5. Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp tăng cường chạy điều hòa không khí khi thời tiết nóng.
Giá than nhiện kỳ hạn ở Trung Quốc tăng hơn 10% kể từ tháng 5, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
Nguồn: VITIC/Retuers