Tuy nhiên, họ nâng giá dầu Arab nhẹ sang tây bắc châu Âu thêm 30 cent/thùng so với tháng 7 thành thấp hơn dầu Brent 4,5 USD/thùng.
Giá bán chính thức dầu Arab nhẹ sang Mỹ được thiết lập ở mức cộng 0,45 USD/thùng so với chỉ số Argus Sour Crude Index (ASCI) trong tháng 8, giảm 10 cent/thùng so với tháng trước.
Saudi Aramco cắt giảm giá dầu Arab nhẹ sang châu Á với biên độ lớn hơn các thương nhân đã dự kiến.
Việc giảm giá được dự kiến tăng cường sự cạnh tranh giành thị phần tại châu Á chống lại Nga và UAE.
Nguồn: VITIC/Reuters