Nhà sản xuất này được dự kiến nâng giá bán chính thức tháng 12 của dầu Arab Light lên ít nhất 90 cent/thùng so với giá dầu Oman/Dubai, theo khảo sát 5 nhà máy lọc dầu. Theo số liệu của Reuters đây sẽ là mức cộng cao nhất kể từ 1,65 USD/thùng hồi tháng 9/2014.
Giá đối với các loại dầu nặng hơn có thể thấy sự tăng giá lớn hơn trong tháng 12, với giá bán chính thức của dầu Arab Heavy có thể tăng lên thành thấp hơn dầu Oman/Dubai ít nhất 1,3 USD/thùng. Đó sẽ là mức trừ lùi thấp nhất đối với dầu nặng của Saudi Arabia kể từ tháng 12/2013. Sự gia tăng này xuất hiện sau khi giá dầu thô Trung Đông mạnh và lợi nhuận lọc dầu cao.
Số liệu của Thomson Reuters Eikon cho thấy lợi nhuận lọc dầu tại Singapore trong tháng 10, một đánh giá khả năng sinh lời của nhà máy lọc dầu trong khu vực này, giữ trên 7 USD/thùng tháng thứ 4. Sự gia tăng trong lợi nhuận naphtha có thể hỗ trợ giá bán chính thức của dầu Arab Exta Light trong tháng 12 tăng ít nhất 50 cent/thùng.
Giá bán chính thức của dầu thô Saudi Arabia thường được phát hành khoảng ngày mùng 5 mỗi tháng và thiết lập xu hướng cho giá dầu của Iran, Kuwaiti và Iraq.
Saudi Aramco thiết lập giá dầu thô của họ dựa trên khuyến nghị từ các khách hàng và sau khi tính toán sự thay đổi giá trị dầu của họ trong tháng qua dựa trên năng suất và giá sản phẩm.
Nguồn: VITIC/Reuters