Nước này đã cung cấp đầy đủ khối lượng dầu thô trong hợp đồng cho ít nhất ba nhà máy lọc dầu Bắc Á vào tháng 12. Nhưng họ đã cắt giảm các nguồn cung cấp tới ít nhất 3 khách hàng Nhật Bản và một trong các khách hàng Hàn Quốc tới 10% của các loại dầu khác nhau vào tháng 11 do việc bảo dưỡng tại các mỏ đã giảm sản lượng.
Công ty dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco tuần trước đã nâng giá các loại dầu sang châu Á trong tháng 1. Điều này không rõ ràng liệu Aramco sẽ giữ nguồn cung cấp ổn định cho các khách hàng khác trong khu vực này không.
Ít nhất một nhà máy lọc dầu Bắc Á đã không nhận được lượng phân bổ hàng tháng, nhưng Saudi Arabia sẽ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tất cả các nguồn tin dấu tên do họ không được phép phát biểu với truyền thông.
Nguồn: VITIC/Reuters