Giá bán chính thức OSP đối với dầu thô Arab Light có thể tăng ít nhất 50 cent/thùng trong tháng 1, theo một thăm dò của Reuters với 4 thương nhân.

Những người trả lời dự kiến giá tăng cao hơn đối với các loại nhẹ trong tháng 2, thúc đẩy bởi việc sản xuất các nhiên liệu dầu mỏ mạnh nhất trong 5 năm.

Giá bán chính thức của dầu Araba Heavy tăng khoảng 90 cent tới 1 USD/thùng trong tháng 2. Giá tăng được dự kiến dựa vào cấu trúc giá Dubai mạnh hơn và lợi nhuận tăng.

Saudi Arabia đã khẳng định cắt giảm sản lượng 486.000 thùng mỗi ngày trong tháng 1 xuống 10,058 triệu thùng/ngày trong một thỏa thuận giữa các thành viên của Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC.

Tuy nhiên, nhà sản xuất này đã đồng ý xuất khẩu thêm dầu thô, trên khối lượng hợp đồng, tới một số khách hàng châu Á trong tháng 1, lựa chọn cắt giảm các nguồn cung cấp sang châu Âu và Mỹ.

Giá bán chính thức của dầu thô Saudi Arabia thường được phát hành vào ngày 5 hàng tháng và có thể thiết lập xu hướng cho giá của Iran, Kuwaiti và Iraq.

Saudi Aramco thiết lập giá của họ dựa trên những kiến nghị từ khách hàng và sau khi tính toán sự thay đổi trong giá trị dầu của họ tháng qua dựa trên sản lượng và giá cả sản phẩm.

Nguồn: VITIC/Reuters