Mục đích của nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới vẫn là ổn định thị trường dầu mỏ bằng cách kéo giảm tồn kho dư thừa trên toàn cầu. Nguồn tin này trả lời Reuters “Saudi Arabia nhắc lại cam kết ổn định thị trường của mình và muốn đảm bảo thị trường dầu được cân bằng tốt”. “Chúng tôi hy vọng điều tiết sự gia tăng sản lượng từ Libya và Nigeria khi xem xét điều chỉnh nguồn cung khác. Nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi phải làm việc cùng nhau với các nhà sản xuất khác và hai nhà sản xuất này”.
Saudi Arabia đang xem xét đơn phương cắt giảm xuất khẩu của mình lên tới 1 triệu thùng/ngày, sẽ bù cho các nguồn cung tăng từ Nigeria và Libya.
Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 5 giảm xuống 6,924 triệu thùng/ngày từ 7,006 triệu thùng/ngày trong tháng 4.
Nguồn: VITIC/Reuters