Abdulaziz al-Judaimi, giám đốc chế biến các sản phẩm dầu khí và kinh doanh của công ty này cho biết “trong hóa chất, công suất vốn của chúng tôi, qua các hoạt động toàn cầu của chúng tôi được dự kiến tăng từ 12 triệu tấn mỗi năm thành 34 triệu tấn trong cùng giai đoạn”.
Trong cùng giai đoạn của Aramco công suất lọc dầu toàn cầu có thể tăng lên 8-10 triệu thùng/ngày từ mức hơn 5 triệu thùng/ngày hiện nay.
Công suất lọc dầu của công ty này tăng do họ đã đầu tư mạnh để nâng công suất sản lượng dầu của mình thành 12 triệu thùng/ngày.
Việc phát triển hóa dầu là một phần của kế hoạch cải tổ kinh tế tầm nhìn 2030 đã thông báo trong năm nay nhằm mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế.
Aramco đã tích hợp các nhà máy lọc dầu của họ với cơ sở hạ tầng hóa dầu do họ phát triển chế biến các sản phẩm dầu khí và mở rộng kinh doanh các sản phẩm dầu đã lọc của mình.
Sự tích hợp này sẽ giúp họ tối đã giá trị từ cơ sở hydrocarbon của họ, đã dạng hóa nguyên liệu và các sản phẩm hóa chất, là chìa khóa cho kế hoạch của Aramco đa dạng hóa các hoạt động của mình.
Trong năm 2014, cựu CEO Aramco ông Khalid al-Falih, người hiện nay là chủ tịch công ty này và là Bộ trưởng dầu mỏ của Saudi Arabia cho biết Sadara và PetroRabigh sẽ đưa tổng số hóa chất của công ty này tham gia công suất sản xuất thành hơn 15 triệu tấn mỗi năm.
Nguồn: VITIC/Reuters