Công ty mới Saudi Aramco Retail sẽ tạo ra một mạng lưới các trạm bơm ở Saudi Arabia để bán nhiên liệu tự động, Aramco không cho biết chi tiết quy mô, chi phí và khung thời gian cho mạng lưới này.
Trong tháng 4/2018, Aramco cho biết họ đã ký một biên bản ghi nhới với công ty Total của Pháp để đánh giá tính khả thi của việc mua chung một mạng lưới trạm dịch vụ bán lẻ ở Saudi Arabia.
Nhưng tuyên bố ngày 26/12/2018 đã không đề cập tới Total hay khả năng mua các trạm hiện có. Mạng lưới mới của Saudi Aramco sẽ bổ sung một mạng lưới bán lẻ toàn cầu mà Aramco sẵn sàng điều hành thông qua liên doanh.
Trong dài hạn, công ty bán lẻ mới có thể giúp chính quyền Saudi Arabia thực hiện đợt chào bán lần đầu cổ phiếu Aramco ra công chúng. Kế hoạch bán 5% cổ phiếu của Aramco bị dừng lại trong năm nay, một phần vì rõ ràng Riyadh khó có thể đạt được mức định giá trị 2 nghìn tỷ USD như họ muốn.
Aramco hiện nay đang tập trung vào các dự án chế biến và kinh doanh sản phẩm, gồm mua cổ phần của nhà sản xuất hóa dầu Saudi Basic, để có thể tăng giá trị và sức hấp hẫn với các nhà đầu tư quốc tế, cuối cùng cho phép IPO trong tương lai.
Nguồn: VITIC/Reuters