Trong khi số lượng cắt giảm là nhỏ so với khối lượng nhân công tổng thể tại ngành dầu và khí đốt này, việc giảm 12.500 việc làm của Shell là tương đương với toàn bộ lực lượng lao động của công ty truyền thông xã hội Facebook.
Công ty Shell-BG kết hợp đã thuê khoảng 94.600 nhân viên vào cuối năm 2015. Shell đã thông báo rằng trong số 2.200 người mất việc thêm, sẽ có 475 người đến từ các doanh nghiệp khai thác thăm dò của Anh và Ireland.
Các tập đoàn dầu mỏ đã giảm đáng kể mục tiêu chi tiêu hàng năm của mình xuống dưới 30 tỷ USD và đang bán các tài sản trị giá 30 tỷ USD trong môi trường giá dầu yếu mà đã đẩy lợi nhuận năm 2015 xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.
Shell cho biết họ dự kiến số người mất việc thực trong năm 2016 là thấp hơn 5.000 người do tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và ở mức đại học.
Nguồn: VITIC/Reuters