Phát ngôn viên của Shell đã từ chối bình luận.
Tổng thống cho biết sau cuộc họp giữa Brown và Thổng thống Muhammadu Buhari “giám đốc Shell, ông Andrew Brown, đã thông báo tổng thống việc nối lại xuất khẩu dầu thô thông qua kho cảng Forcados sau khi khôi phục lại”.
Dầu thô Forcados đã bị chiếm đoạt từ nhà điều hành Shell kể từ một cuộc tấn công quân sự vào đường ống trên biển trong tháng 2, một phần của làn sóng chống lại các cơ sở dầu mỏ tại Delta.
Xuất khẩu của Forcados từ 250.000 tới 300.000 thùng/ngày trước cuộc tấn công được tuyên bố bởi một nhóm chiến binh.
Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria trước đó cho biết sản lượng dầu mỏ nước thành viên OPEC này có thể tăng lên 1,9 triệu thùng/ngày, tăng từ báo cáo 1,4 triệu thùng/ngày trước đó, không giải thích tại sao.
Ông Brown cũng kêu gọi tiếp tục sự bảo vệ của hải quân Nigeia trong quan điểm về các mối đe dọa lặp đi lặp tại các cuộc tấn công của chiến binh.
Nguồn: VITIC/Reuters