Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Chan Chun Sing cho biết tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế ở Singapore, bên cạnh việc đặt các panel năng lượng trên các tòa nhà, Singapore dự định tăng gấp đôi công suất của các module năng lượng mặt trời nổi trong các hồ chứa của Singapore từ hiện tại khoảng 160 MW.
Quốc gia này cũng dự định triển khai hệ thông chứa năng lượng (ESS) 200 MW sau năm 2025 để tăng cường sản xuất điện mặt trời.
Ông Chan nói “trong 10 năm tới, chúng tôi dự kiến năng lượng mặt trời với ESS sẽ đạt được chi phí tương đương như tuabin khí hiện tại”.
Nguồn: VITIC/Reuters