Sinopec đã xuất khẩu chuyến hàng dầu diesel vào 1/4 từ nhà máy Qingdao tại miền đông Trung Quốc sang Singapore theo các quy định này.
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế theo các điều khoản thương mại xử lý và chính phủ đã thiết lập một hạn gạch hàng năm mỗi nhà máy lọc dầu có thể xuất khẩu bao nhiêu.
Chính phủ đã giảm bớt 73% hạn ngạch xuất khẩu vòng thứ hai so với vòng 1 theo các điều khoản thương mại xử lý cho năm 2017.
Theo cơ chế xử lý, các nhà máy lọc dầu được miễn trừ thuế với cả nhập khẩu dầu thô và xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, trong khi theo điều khoản thương mại chung các nhà máy lọc dầu được hoàn thuế sau khi xuất khẩu được hoàn thành.
Cả hai yêu cầu hạn ngạch, điều khoản thương mại chung đưa ra nhiều cơ chế mềm dẻo hơn do các nhà máy lọc dầu có đầy đủ quyền hạn để quyết định khi nào và bao nhiêu nhiên liệu đã lọc để xuất khẩu.
Không rõ Bắc Kinh đang xem xét bao nhiêu hạn ngạch hay có thể cung cấp cho các nhà máy lọc dầu quốc doanh bao nhiêu theo các điều khoản thương mại chung. Các lô hàng xuất khẩu như của Sinopec có thể là một bổ sung cho xuất khẩu hiện nay theo quy định thương mại xử lý.
Theo quy định thương mại xử lý, các nhà máy lọc dầu có khối lượng cố định và một khoảng thời gian để xuất khẩu, cả hai đều theo quy định an ninh chặt chẽ của Hải quan Trung Quốc.
Bắc Kinh đã đình chỉ cấp hạn ngạch xuất khẩu theo các quy định thương mại xử lý cho các nhà máy lọc dầu độc lập năm nay, kết thúc một chính sách kéo dài một năm cho phép một số nhà máy lọc dầu độc lập bán dầu diesel, xăng và naphtha ra nước ngoài. Thỏa thuận thương mại chung không có hạn chế cho các nhà máy độc lập này.
Nguồn: VITIC/Reuters