Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2017 để giảm dư cung và hỗ trợ giá. Nga và 10 nhà sản xuất khác ngoài OPEC đồng ý cắt giảm khoảng 600.000 thùng/ngày.
Tính cả Nigeria và Libya, hai nước được miễn trừ khỏi thỏa thuận này, sản lượng của tất cả 13 quốc gia thành viên OPEC trong tháng 6 tăng lên khoảng 32,47 triệu thùng/ngày, theo số liệu trung bình từ các nguồn thứ cấp OPEC sử dụng để giám sát sản lượng của họ. Số liệu đó tăng 330.000 thùng/ngày so với số liệu đã công bố trong tháng 5 của OPEC.
Sự tăng vọt trong sản lượng tại Nigeria và Libya, nơi sản lượng bị giới hạn bởi xung đột, đã gây sức ép lên giá dầu. Sự phục hồi đã thúc đẩy có thêm các cuộc đàm phán giữa các nhà sản xuất để yêu cầu hai nước này tham gia thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
Sản lượng từ 11 nước thành viên OPEC với mục tiêu sản lượng theo thỏa thuận đã đạt trung bình 29,840 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Điều đó nghĩa là việc tuân thủ trong tháng 6 là 97%, theo tính toán của OPEC. Số liệu này thấp hơn so với trong tháng 5, khi số liệu công bố của OPEC cho tháng đó cho thấy việc tuân thủ trên 100%.
Nguồn: VITIC/Reuters