Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các nhà khoan dầu bổ sung 17 giàn trong tuần trước, thành tổng cộng 583 giàn, cao nhất kể từ tháng 10/2015.
Trong cùng tuần này một năm trước, có 467 giàn khoan dầu hoạt động.
Kể từ khi giá dầu thô lần đầu vượt ngưỡng 50 USD/thùng trong tháng 5 sau khi phục hồi từ mức thấp 13 năm vào cuối tháng 2, các nhà khoan dầu đã bổ sung tổng cộng 267 giàn khoan trong 32 trong số 36 tuần qua, sự phục hồi lớn nhất về giàn khoan kể từ khi dư thừa dầu mỏ toàn cầu đã kéo thị trường này giảm trong hơn hai năm qua bắt đầu từ giữa năm 2014.
Số giàn khoan của Baker Hughes đã sụt giảm từ mức kỷ lục 1.609 giàn trong tháng 10/2014 xuống 316 giàn trong tháng 5, mức thấp nhất 6 năm do giá dầu Mỹ sụt giảm từ hơn 107 USD/thùng trong tháng 6/2014 xuống gần 26 USD/thùng trong tháng 2/2016.
Giới phân tích cho biết họ dự kiến các công ty năng lượng Mỹ tăng cường chi tiêu trong việc khoan và bơm thêm dầu, khí tự nhiên từ các giếng đá phiến trong những năm tới.
Giá dầu kỳ hạn cân bằng trong năm 2017 quanh 55 USD/thùng, trong khi năm 2018 khoảng 56 USD/thùng.
Giới phân tích tại công ty Simmons & Co, chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Piper Jaffray Mỹ dự báo tổng số giàn khoan dầu và khí đốt có thể đạt trung bình 795 giàn trong năm 2017, 911 giàn trong năm 2018 và 1.022 giàn trong năm 2019. Hầu hết các giếng sản xuất cả dầu và khí đốt.
Theo số liệu của Baker Hughes số giàn khoan trung bình 692 giàn từ đầu năm 2017, 509 giàn trong năm 2016, 978 giàn trong năm 2015.
Giới phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co cho biết trong một lưu ý rằng việc theo dõi vốn kinh doanh cho thấy 31 công ty thăm dò và sản xuất E&P có kế hoạch tăng chi tiêu trung bình 36% trong năm 2017 so với năm 2016.
Nguồn: VITIC/Reuters