Khối lượng khí đốt thương mại được gửi qua biên giới Kazakhstan Trung Quốc vào 13/10, một phần của thỏa thuận Kazakhstan đã đồng ý xuất 5 tỷ m3 khí đốt sang Trung Quốc trong một năm.
Khí đốt này Trung Quốc chuẩn bị cho mùa đông đã được bơm đến 25 tỷ m3 Bcm mỗi năm qua đường ‘Line C’ của mạng lưới 3 đường ống trung tâm châu Á - Trung Quốc được điều hành bởi CNPC cùng các đối tác địa phương. Đường ống đầu tiên hoạt động vào năm 2009.
Tính đến nay, xuất khẩu qua hệ thống này đạt 194,5 Bcm. Phần lớn khí đốt đến từ Turkmenistan, trong khi Uzbekistan cũng vận chuyển trong hệ thống này.
Kazakhstan trước đây chỉ là một quốc gia quá cảnh tại dự án đường ống khí đốt trung tâm châu Á - Trung Quốc, mặc dù khối lượng nhỏ khí đốt của Kazakhstan đã chảy qua một đường ống riêng được xây dựng bởi Guanghui Energy.
Nguồn: VITIC/Reuters