Singh đã trả lời các phóng viên tại một hội nghị năng lượng “chúng tôi đã nhận số lượng rất ít từ Nga mà có thể coi như không đáng kể trong quá khứ vì thế chúng tôi đang cố gắng thăm dò liệu chúng tôi có thể tăng khối lượng dầu thô của Nga vào Ấn Độ ... Chúng tôi đang bàn luận với Rosneft và chúng tôi hy vọng rằng một số thứ sẽ diễn ra”.
Bộ trưởng Dầu mỏ Dharmendra Pradhan cho biết Ấn Độ đang mở cửa nhập khẩu dầu từ Nga.
Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu và tiêu thụ lớn thứ 3 thế giới nhập khẩu khoảng 60% tổng nhu cầu dầu thô từ các quốc gia Trung Đông. Quốc gia này dần dần khai thác các nguồn mới để phòng hộ các nguy cơ địa chính trị.
Nguồn: VITIC/Reuters