Ngày 18/7, Tesoro đã ký các hợp đồng 3 năm với Pemex để sử dụng công suất dư thừa trên đường ống Pemex và các cơ sở chứa dầu tại các bang biên giới phía bắc của Baja California và Sonora, một chiến thắng của nhà máy lọc dầu Mỹ hồi tháng 5.
Ignacio Aguilar, giám đốc Pemex Logistics cho biết “Tesoro phải thông báo cho Pemex ít nhất 30 ngày trước khi lô hàng đầu tiên của họ tới, và vì thế đầu tháng 9 chúng tôi dự kiến sẽ nhận lô hàng đầu tiên”. Tesoro đã không đáp lại yêu cầu bình luận về khởi động hoạt động vận chuyển nhiên liệu của họ tại Mexico.
Năm ngoái, chính phủ Mexico cho phép lần đầu tiên nhập khẩu xăng và dầu diesel của các công ty tư nhân, một hoạt động đã được Pemex độc quyền cho đến khi một cuộc cải tổ năng lượng hoàn toàn trong năm 2014 dẫn tới việc mở cửa dần.
Việc mở cửa cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu ngoài Pemex tại Mexico đang xảy ra song song với việc tự do hóa giá nhiên liệu theo khu vực, trước đây được chính phủ ấn định.
Trong những tuần tới Pemex dự kiến hoàn thành kế hoạch được gọi là bán đấu giá đầu màu cho việc sử dụng công suất đường ống nhiên liệu dư thừa và kho lưu trữ tại các bang biên giới phía bắc còn lại.
Nguồn: VITIC/Reuters