Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết các nhà sản xuất bên ngoài sẽ tăng nguồn cung 950.000 thùng/ngày trong năm nay, tăng từ 580.000 thùng/ngày được dự kiến trước đó. Kết quả, OPEC giảm dự báo nhu cầu đối với dầu thô của họ 300.000 thùng/ngày.
Mười ba nước OPEC đang hạn chế sản lượng của họ khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ 1/1/2017 trong 6 tháng đầu năm nay, đây là lần giảm sản lượng đầu tiên trong 8 năm. Nga và 10 nhà sản xuất ngoài OPEC đã đồng ý cắt giảm 600.000 thùng/ngày.
Báo cáo này sẽ bổ sung vào một cuộc tranh luận về hiệu quả của việc cắt giảm này, được dự kiến kéo dài khi các nhà sản xuất nhóm họp vào cuối tháng này. Khi giá dầu nhận được hỗ trợ, nguồn cung của đối thủ tăng đang hạn chế giá tăng tiếp và hàng tồn kho dưa thừa chậm thay đổi.
OPEC cho biết “các công ty dầu và khí đốt của Mỹ sẵn sàng tăng cường hoạt động trong năm 2017”. “Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ được dự kiến tăng nhanh chóng và tăng 600.000 thùng/ngày trong năm 2017”.
Giá dầu đã giảm sau khi phát hành báo cáo này, giao dịch chưa tới 51 USD/thùng, thấp hơn mức 60 USD mà nhà sản xuất hàng đầu OPEC là Saudi Arabia mong muốn. Giá vẫn tăng so với 48 USD/thùng một năm trước.
Trong báo cáo này, OPEC đã chỉ ra việc tuân thủ của các thành viên với thỏa thuận là cao và cho biết tồn kho dầu mỏ tại các quốc gia công nghiệp hóa giảm trong tháng 3 - mặc dù vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm 276 triệu thùng.
Nguồn cung cấp từ 11 nước thành viên OPEC với các mục tiêu sản lượng theo hiệp ước - ngoại trừ Libya và Nigeria - giảm xuống 29,674 triệu thùng/ngày trong tháng 4, theo số liệu từ nguồn thứ cấp mà OPEC sử dụng để giám sát sản lượng.
Theo tính toán của Reuters nghĩa là OPEC đã tuân thủ 111% với kế hoạch, tăng từ ước tính 104% trong tháng 3. OPEC đã không công bố số liệu tuân thủ.
OPEC cho biết sản lượng của họ, gồm Nigeria và Libya, giảm khoảng 18.000 thùng/ngày trong tháng 4 xuống 31,73 triệu thùng/ngày.
Saudi Arabia đã tăng sản lượng khoảng 50.000 thùng/ngày theo số liệu nguồn thứ cấp và số liệu của Saudi, mặc dù Riyadh tiếp tục sản xuất ít hơn mục tiêu theo thỏa thuận.
Một số nhà sản xuất lớn hơn của OPEC trả lời tổ chức này rằng sản lượng của họ là cao hơn số liệu nguồn thứ cấp, nghĩa là việc tuân thủ là thấp hơn nếu những số liệu đó được sử dụng.
UAE báo cáo sản lượng của họ tăng 15.000 thùng/ngày lên 2,988 triệu thùng/ngày cao hơn mục tiêu 2,874 triệu thùng/ngày của OPEC. Iraq cho biết họ đã bơm 4,53 triệu thùng/ngày cao hơn mục tiêu 4,351 triệu thùng/ngày của mình.
Do nguồn cung tăng được dự đoán từ các nhà sản xuất bên ngoài, OPEC đã giảm dự báo nhu cầu đối với dầu thô của họ năm 2017 xuống 31,92 triệu thùng, giảm 300.000 thùng/ngày so với dự báo trước và không xa mức sản lượng hiện nay.
Bất cứ nguồn cung thêm từ các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC có thể đưa thị trường trở lại thành dư thừa. Tuy nhiên các quan chức từ các nước thành viên đã đặt câu hỏi về tính bền vững của sự phục hồi dầu đá phiến.
OPEC và các nhà sản xuất ngoài tổ chức cùng tham gia thỏa thuận sẽ nhóm họp vào ngày 25/5 và được dự kiến gia hạn thời gian cắt giảm ít nhất trong nửa cuối năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters