Nhà sản xuất ethanol Mỹ cho biết, nhu cầu xăng tăng mạnh và sử dụng ethanol trong xăng tăng cao.

Ethanol, một sản phẩm được Mỹ sản xuất từ ngô, trộn vào xăng nhằm đáp ứng mục tiêu giảm khí thải cac bon.

Todd Becker, giám đốc điều hành tại Green Plains cho biết, tổng nhu cầu ethanol Mỹ đạt 14,8 tỉ gallon, trong khi xuất khẩu đạt 1 tỉ gallon.

Tổng cộng đạt 15,8 tỉ gallon trong tổng nhu cầu năm 2017, và tính đến năm 2016, tỉ lệ sản xuất hàng năm của ngành công nghiệp chỉ đạt dưới 15,1 tỉ gallon.

Ngay cả khi, nếu các nhà sản xuất có thể đạt 1 tỉ thùng/ngày trong năm tới, điều này chỉ giữ sản lượng ở mức 15,8 tỉ gallon.

Và Brazil sẽ sản xuất ít ethanol cho xuất khẩu năm 2017, dưới mức năm 2015, ông Becker cho biết.

Xuất khẩu ethanol sẽ đạt 1 tỉ USD vào năm 2017

Green Plains dự báo xuất khẩu ethanol năm 2017 sẽ đạt 1 tỉ USD, đối với các khách mua hàng như Trung Quốc, Brazil, Đông Nam Á và Canada.

Chúng tôi dự kiến, xuất khẩu của Brail sẽ tăng mạnh vào tháng 3 hoặc tháng 4/2017, ông Becker cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters