Phòng thương mại nước ngoài Camex của Brazil cho biết trong một văn bản chính thức rằng các quy định sẽ có hiệu lực trong hai năm.
Đây là lần đầu tiên Brazil đánh thuế nhập khẩu ethanol, với chính phủ đang đảo ngược vị trí tránh thuế đánh vào giao dịch nhiên liệu sinh học, sau khi các nhà sản xuất địa phương phàn nàn về nhập khầu ngày càng nhiều. Chính phủ đã phản đối thuế nhập khẩu để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới, cho phép họ tăng cường xuất khẩu nhiên liệu này, một quan điểm họ đã chia sẻ với Mỹ.
Các nhà sản xuất Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế mới của Brazil, khi mà hầu hết nhập khẩu đến từ Mỹ.
Camex cho biết 600 triệu lít ethanol môi năm sẽ được cho phép nhập khẩu miễn thuế nhưng sẽ được chia nhỏ theo quý. Khi nhập khẩu vượt quá 150 triệu lít trong mỗi quý mức thuế sẽ là 20%.
Camex cũng cho biết Bộ Thương mại sẽ làm việc về luật bổ sung để xác định hạn ngạch miễn thuế sẽ phân bổ cho các công ty nhập khẩu ethanol bao nhiêu.
Một báo cáo của BandNews cho biết một số nhà nhập khẩu đã tranh thủ đảm bảo giấy phép nhập khẩu 500 lít ethanol trước khi công bố các quy định mới.
Hạn chế nhập khẩu được đưa ra ở thời điểm doanh số bán ethanol đang tăng tại Brazil, do sự thay đổi gần đây trong thếu PIS/Cofins địa phương làm nhiên liệu sinh học này cạnh tranh hơn so với xăng tại các trạm bơm.
Doanh số bán hydroxit ethanol, loại các ô tô sử dụng phổ biến tại Brazil, đã tăng 14% ở trung nam Brazil trong nửa đầu tháng 8.
Một số nhà phân tích dự kiến ethanol sẽ tăng mạnh trong tuần này sau khi Petrobraz tăng giá xăng gần 7% trong vài ngày qua, giá xăng tăng trên thị trường quốc tế do bão Harvey.
Tình trạng này có thể chuyển thêm mía để sản xuất ethanol tại các nhà máy ở Brazil, làm giảm sản lượng đường.
Nguồn: VITIC/Reuters