Khối lượng thương mại thế giới tăng 5% trong ba tháng tới tháng 5 so với cùng kỳ một năm trước, theo Cục phân tích Chính sách Kinh tế của Hà Lan CPB.
Tăng trưởng thương mại gần với bế tắc trong quý 1/2016, nhưng đã dần tăng tốc kể từ đó đặc biệt từ quý 4/2016 trở đi.
Hiện nay khối lượng đang tăng ở tốc độ nhanh nhất trong 6 năm mặc dù tăng trưởng vẫn chậm trong lịch sử.
Tăng trưởng đã tăng tốc trong tất cả các khu vực, với dự đoán châu Phi và Trung Đông, nơi hoạt động kinh tế vẫn chán nản do giá dầu thấp.
Thương mại liên kết chặt chẽ với chu kỳ hàng hóa. Các hàng hóa trong số các mục được giao dịch với khối lượng lớn nhất, trong khi sản xuất hàng hóa chiếm lĩnh các nền kinh tế của hầu hết các nước đang phát triển.
Sự sụt giảm giá hàng hóa từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2016 đã gây thiệt hại cho chi tiêu tiêu dùng và đầu tư kinh doanh tại hầu hết các nước đang phát triển khó khăn.
Kết quả là sự suy giảm mạnh trong thương mại do thu nhập hộ gia đình giảm và các dự án khai thác dầu mỏ, khí đốt mới bị ngừng hay hủy.
Nhưng sự ổn định và gia tăng trong giá hàng hóa, gồm dầu mỏ, hiện nay đang hỗ trợ tăng trưởng thương mại nhanh hơn trong năm 2017.
Thương mại trở lại là một động lực quan trọng của nhu cầu sản phẩm chưng cất (gồm nhiên liệu bay, dầu diesel, và dầu mazut) cũng như dầu nhiên liệu nặng sử dụng trong vận chuyển trên biển. Sản phẩm chung cất chiếm khoảng 35 triệu thùng/ngày trong nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, chủ yếu được sự dụng trong vận chuyển hàng hóa.
Tiêu thụ sản phẩm chưng cất trên thế giới giảm 0,5% trong năm 2016, sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009 và chỉ lần thứ ba kể từ năm 1990.
Tiêu thụ đã bị thiệt hại bởi thương mại suy giảm kết hợp với mùa đông ôn hòa kế tiếp tại phấn lớn bắc bắc bán cầu trong năm 2015/16 và 2016/17.
Nhu cầu sản phẩm chưng cất tăng chậm hơn nhu cầu dầu mỏ khi toàn bộ tăng 1,6% trong năm 2016 và thấp hơn nhiều so với nhu cầu xăng tăng 2,4%. Nhưng việc vận chuyển hàng hóa phục hồi, sản phẩm chưng cất có thể nhận được một thúc đẩy lớn trong năm 2017 và 2018, với tăng trưởng có thể vượt nhu cầu xăng.
Nguồn: VITIC/Reuters