Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết đầu tư cơ bản giảm 6,9%, tiêu dùng cá nhân giảm 3,2% và xuất khẩu giảm 3,1% trong quý 1/2020 so với quý trước đó.
Điều này nghĩa là tiêu dùng cá nhân đã lấy đi 1,7 điểm phần trăm hoạt động kinh tế tổng thể và thương mại giảm 0,8 điểm phần trăm, khiến kinh tế quý 1/2020 sụt giảm 2,2%, mức sụt giảm nhiều nhất kể từ năm 2009.
Số liệu này cho thấy đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, chiếm khoảng gần 10% tổng sản lượng quốc gia và là nhà tuyển dụng lớn nhất của Đức, tăng 4,1% và đóng góp vào tăng trưởng hàng quý 0,4 điểm phần trăm.
Chi tiêu của nhà nước là một điểm sáng khác và cùng với xây dựng đã ngăn cản kinh tế giảm sâu hơn. Chi tiêu của chính phủ tăng 0,2% trong quý 1/2020.
Sản xuất giảm 2,2% so với quý trước là nhiều nhất kể từ khủng hoảng tài chính 1 thập kỷ trước và lớn thứ hai kể từ khi thống nhất nước Đức trong năm 1990.
Các nhà kinh tế dự kiến sản xuất giảm lớn hơn trong quý 2/2020 do những hạn chế đưa ra trong giữa tháng 3/2020 để hạn chế sự bùng phát của virus corona.
Carsten Brzeski, nhà kinh tế trưởng khu vực eurozone tại ING cho biết “do diễn biến trong quý 1 là kết quả của chỉ 2 tuần phong tỏa và gián đoạn chuỗi cung ứng do phong tỏa tại Châu Á, nên không cần nhiều kỹ năng phân tích để dự đoán sự sụt giảm lớn hơn nhiều trong quý 2”.
 

Nguồn: VITIC/Reuters