Tiêu thụ khí gas dự báo sẽ tăng khoảng 10% lên 207,4 tỷ m3. Ngoài ra, tiêu thụ dầu lọc dự báo sẽ vào khoảng 316 triệu tấn, và tiêu thụ dầu diesel sẽ giảm 5,5% xuống 164 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters