Với nhiều nơi khác kinh tế toàn cầu đang khó khắn, tăng trưởng nhu cầu xăng tiếp tục tại Ấn Độ, cùng với Mỹ và Trung Quốc đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với giá dầu toàn cầu.

Saudi Arabia và các thành viên OPEC khác đang dựa vào tăng trưởng nhu cầu của Ấn Độ để giúp tiêu thụ nguồn cung dầu thô vượt trội và tái cân bằng thị trường dầu trong năm 2016/17.

Những người lái xe Ấn Độ đã sử dụng 500.000 thùng xăng/ngày trong 12 tháng kết thúc trong tháng 2/2016, theo Cơ quan kế hoạch và phân tích dầu mỏ của Bộ dầu mỏ.

Nhu cầu xăng tăng hơn 60.000 thùng/ngày trong năm 2015 so với mức tăng 240.000 thùng/ngày tại thị trường Mỹ.

Xăng vẫn chiến thị phần tương đối nhỏ, khoảng 12% của các sản phẩm dầu mỏ đã lọc tiêu thụ tại Ấn Độ. Số liệu tương ứng với Mỹ là 47%. Nhưng nhu cầu xăng đang tăng nhanh hơn so với nhu cầu dầu mỏ do nước này trở nên giàu có hơn và tầng lớp trung lưu thành thị sở hữu ô tô.

Nhu cầu xăng tăng với tốc độ 11% một năm trong 5 năm qua so với tốc độ 5% đối với các sản phẩm khác.

Tăng trưởng nhu cầu xăng tăng vọt lên khoảng 14% trong năm ngoái so với 9% của các sản phẩm khác.

Tiêu thụ xăng đã gấp đôi kể từ đầu năm 2009 và tăng gấp 4 lần kể từ năm 1999, theo Cơ quan thống kê trung ương của Ấn Độ.

Số lượng lái xe ngày càng tăng của Ấn Độ đã cung cấp sự gia tăng nhu cầu xăng lớn thứ ba trên thế giới vào năm ngoái sau Mỹ và Trung Quốc.

Bộ Dầu mỏ dự kiến tiêu thụ xăng sẽ tăng tiếp lên gần 800.000 thùng/ngày vào năm 2021/22.

Tiêu thụ thực tế đang chạy trước kế hoạch 5 năm, số liệu cuối cùng có thể là cao hơn.

Doanh số bán ô tô khách và xe tiện tích được dự kiến tăng khoảng 12% trong năm 2016/17 từ mức 6% trong năm 2015/16, tương đương với khoảng 230.000 xe mới đưa vào sử dụng mỗi tháng.

Chính phủ có kế hoạch chi tiêu khoảng 14 tỷ USD trong năm tài chính tới để nâng cấp mạng lưới đường của nước này.

Tiêu thụ của các nhiên liệu khác và chất bôi trơn cũng tăng, mặc dù không nhanh như thị trường xăng.

Tổng tiêu thụ dầu mỏ của Ấn Độ tăng khoảng 340.000 thùng/ngày trong năm ngoái, với xăng chiếm hơn 18% mức tăng.

Các thị trường nhiên liệu Ấn Độ trở thành một trong những nguồn quan trọng nhất của tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Ấn Độ chiếm hơn một thùng trong mỗi 6 thùng nhu cầu dầu tăng thêm đã báo cáo trong năm 2015.

Tổng nhu cầu các sản phẩm dầu mỏ đã gấp đôi từ mức 2 triệu thùng trong năm 1998/99 tới gần 4 triệu thùng/ngày trong năm 2015/16.

Bộ dầu mỏ của Ấn Độ dự kiến tiêu thụ sẽ đạt 5,4 triệu thùng vào năm 2021/22.

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC/Reuters