Lượng xăng đã cung cấp ra thị trường trong nước đạt trung bình 9,213 triệu thùng/ngày trong tháng 4, theo ước tính trong báo cáo “nguồn cung dầu mỏ hàng tháng” công bố vào 30/6.
Nhu cầu xăng này là thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 4 tuần 9,474 triệu thùng trong báo cáo công bố hồi 4/5.
Việc điều chỉnh giảm trong ước tính tiêu thụ đã kích thích giới phân tích đánh giá lại sức mạnh của nhu cầu xăng tại thị trường đi lại lớn nhất thế giới này.
Nhu cầu xăng mạnh tại Mỹ, cũng nhu các thị trường mới nổi gồm Ấn Độ và Trung Quốc, là lý do chính cho tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2016.
Nhu cầu xăng mạnh củng cố lý luận về sự tái cân bằng của thị trường dầu mỏ vì thế bất cứ điều gì mà gây ra việc đánh giá lại có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường dầu mỏ rộng hơn.
Nhưng hầu hết sự giải thích hợp lý của số liệu này cho thấy rằng nhu cầu xăng được báo cáo không đúng trong tháng 4 sau khi được phóng đại trong tháng 3, trong khi xu hướng tăng trưởng nổi bật thay đổi ít.
Hầu hết giới phân tích chú ý tới số liệu nguồn cung xăng hàng tháng do đáng tin cậy hơn bản sao hàng tuần.
Cả hai là ước tính và được tính toán nhu số dư từ báo cáo sản lượng xăng trong nước cộng với nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, từ tiếp sự thay đổi trong tồn kho.
Số liệu về sản lượng, nhập khảu và sự thay đổi tồn kho được báo cáo cho EIA trong các khảo sát hàng tuần và hàng tháng. Tuy nhiên số liệu xuất khẩu không được báo cho EIA nhưng báo cho dịch vụ hải quan Mỹ.
EIA phải ước tính số liệu xuất khẩu tại thời điểm đưa ra số liệu hàng tuần, vào thời điểm họ phải đưa ra số liệu hàng tháng họ rất khó khăn có số liệu xuất khẩu từ hải quan Mỹ.
Chủ yếu bởi những vấn đề liên quan tới ước tính xuất khẩu tại thời điểm thực, đã số giới phân tích chú ý tới số liệu hàng tháng do nó chính xác hơn.
Mặc dù có sự khác biệt, sự chênh lệch giữa nhu cầu hàng ngày đã báo cáo trong các khảo sát hàng tuần với số lượng khảo sát hàng tháng chỉ là 260.000 thùng/ngày hay 2,75%.
Mức nhu cầu xăng thấp hơn đã báo cáo trong khảo sát hàng tháng là phù hợp với số liệu khác chỉ ra mức độ hoạt động của nhà máy lọc dầu giảm và mức độ dự trữ xăng cao bất thường trong tháng 4.
Ngay cả ở mức thấp hơn đã báo cáo trong khảo sát hàng tháng, tuy vậy nhu cầu xăng vẫn tăng 74.000 thùng/ngày so với năm 2015 và chỉ thấp hơn mức kỷ lục 2007 là 2.000 thùng/ngày.
Hơn nữa, có một số lý do phải thận trọng trong việc tin cậy vào khảo sát tháng 4 sau khi khảo sát tháng trước đó cho thấy nhu cầu đặc biệt cao trong tháng 3.
Số liệu hàng tháng đưa ra nhu cầu xăng ở mức 9,4 triệu thùng/ngày trong tháng 3, tăng hơn 340.000 thùng/ngày so với cùng tháng năm 2015.
Theo các khảo sát hàng tháng, nhu cầu xăng sau đó sụt giảm 186.000 thùng/ngày giữa tháng 3 và tháng 4, nếu đúng sẽ là rất bất thường.
Nhu cầu xăng thường tăng đáng kể từ tháng 3 tới tháng 4, mức tăng trung bình trong hơn 70 năm qua là hơn 160.000 thùng/ngày.
Nhu cầu xăng chỉ giảm từ tháng 3 tới tháng 4 trong 10 năm của giai đoạn 1945 tới 2015. Sự sụt giảm đáng kể đã trở lại trong năm 1995.
Một kết luận hợp lý là có một số nhiễu trong số liệu này và nhu cầu xăng đã phóng đại trong tháng 3 và không đúng trong tháng 4.
Nguồn: VITIC/Reuters