Tại cuộc họp gần nhất của họ ở Vienna, OPEC và các đồng minh dẫn đầu là Nga cho biết họ sẽ tái cấu trúc trong tháng 4/2109 mà không chỉ rõ ngày cụ thể, để xác định liệu có kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu bắt đầu từ ngày 1/1/2019 hay không.
Ngoài ra, một hội đồng giám sát thỏa thuận cắt giảm nguồn cung được gọi là Ủy ban Giám sát hỗn hợp trong và ngoài OPEC, có thể nhóm họp ngày 17 -18/3/2019 tại Baku, Azerbaijan. Hội thảo do Saudi Arabia và Nga chủ trì.
Tháng tới, các quan chức sẽ có thể nhóm họp vào ngày 7 - 8/2/2019 và 18 -19/2/2019 về khung làm việc cho một thỏa thuận chung OPEC và các đồng minh để hợp tác dài hạn.
Nguồn: VITIC/Reuters