Tồn kho dầu thô giảm 4,6 triệu thùng trong tuần tính tới 22/12, so với dự đoán của giới phân tích giảm 4 triệu thùng.
Hoạt động lọc dầu tăng 335.000 thùng/ngày. Mức độ hoạt động của nhà máy lọc dầu tăng 1,6 điểm phần trăm thành 95,7%, cao nhất trong tháng 12 kể từ năm 1998.
Sự tăng mạnh trong hoạt động tại Bờ Tây giúp thúc đẩy nhu cầu lọc dầu tổng thể, nơi các nhà máy lọc dầu đang hoạt động ở mức 98,4% công suất, cao kỷ lục của thời điểm này trong năm.
Mặc dù sản lượng vẫn mạnh tại Mỹ, nhu cầu dầu thô của nhà máy lọc dầu giúp giảm tồn kho tổng thể, do họ tìm thấy nhu cầu ổn định thông qua xuất khẩu.
Sản lượng giảm trong tuần gần đây nhất, xuống 9,75 triệu thùng/ngày, giảm từ 9,79 triệu thùng/ngày một tuần trước đó. Sản lượng của Mỹ đang tiếp cận nhanh chóng mức cao kỷ lục 10,04 triệu thùng/ngày, đã đạt được cuối năm 1970.
Tồn kho xăng tăng 591.000 thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters tăng 1,3 triệu thùng.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm cả dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,1 triệu thùng, ngược với dự đoán giảm 584.000 thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 807.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Tồn kho dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu WTI giảm 1,6 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters